logoOpćina Medulin od ponedjeljka 06. lipnja 2022.  ukida ograničenja za prijem stranaka  koja su uvedena zbog pandemije korona virusa, te je  radno vrijeme za rad sa stankama slijedeće:

 

 

 

Rad pisarnice sa strankama:

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

 

 

 

Rad upravnih odjela sa strankama

 

zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05) 
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

 

ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08) 
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

 

Naglašavamo da  je Općina Medulin i prije epidemije korona virusa  imala sve tehničke preduvjete za elektroničko poslovanje, elektroničke potpise  i dr. te i dalje potičemo stranke da  zahtjeve i upite upućuju elektroničkim putem, prvenstveno  radi vlastite sigurnosti i zaštite  vlastitog zdravlja, te da radi bolje organizacije rada sa strankama  sa zaduženim službenikom unaprijed dogovore svoj dolazak.

 

 

 

OPĆINA MEDULIN