LOGO saberi (1)

Saberi se

 

Na području cijele općine Medulin provodi se selektivno prikupljanje otpada. U svrhu adekvatnog odvajanja otpada neophodna je provedba kontinuiranih specijaliziranih edukacija i informativnih aktivnosti ciljanim skupinama.

 

Radi navedenog Općina Medulin je dana 05. ožujka 2018. god. prijavila projektni prijedlog pod nazivom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“, na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ su bili jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) sa više od 10.000 stanovnika. Obzirom da općina Medulin nema 10.000 stanovnika, sklopljen je ugovor o udruživanju sa Gradom Vodnjanom-Dignano za zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano. Nositelj projekta je Općina Medulin.

 

Dana 02. kolovoza 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“.

 

Projekt se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., „Zajedno do fondova EU“.

 

Ukupna vrijednost projekta je 583.243,51 kn i isto toliko iznose ukupni prihvatljivi troškovi. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 495.756,93 kn, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, te što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 06. lipnja 2018. godine do 06. veljače 2020. godine.

 

Opći cilj projekta je kroz izgradnju svijesti i razumijevanja svih skupina javnosti (od najmlađih do najstarijih) o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima, doprinijeti pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na nacionalnoj i europskoj razini.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti podići razinu svijesti građana/ki općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti smanjenja nastanka otpada kao prvom i najprihvatljivijem načinu postupanja s otpadom,
 2. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti pridonijeti povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano,
 3. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti pridonijeti povećanju postotka odvojenog prikupljanja biootpada na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano,
 4. Podići razinu svijesti svih društvenih skupina s područja općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti ponovne uporabe otpada kao preduvjeta zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja.

 

Ciljane skupine su djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska od 7 do 14 godina), mladi (od 15 do 18 godina), odgojno-obrazovne institucije, edukatori (nastavnici/profesori u osnovnim školama, odgajatelji u vrtićima te udruge koje provode izobrazno-informativne aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom), žene, umirovljenici, turisti, milenijska generacija i poslovna javnost.

 

 

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su:

 • izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela letaka, vodiča/brošura i postava plakata,
 • emitiranje specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom, emitiranje radijskih spotova,
 • emitiranje specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom, emitiranje televizijskih spotova,
 • javne tribine, prezentacije s angažiranim stručnjacima na temu održivog gospodarenja otpadom, obilježavanje događaja koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom,
 • radionice s ishodima učenjima, sadržajna priprema materijala kako bi se djeci i mladima što bolje približila tematika gospodarenja otpadom, organizacija natjecanja u školama, podjela prigodnih poklona za sudionike,
 • priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave,
 • izrada idejnog rješenja, izrada sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, dizajn aplikacije i osnovni identitet, programiranje aplikacije koja će žiteljima omogućiti prijave nepropisnog odlaganja otpada i
 • dizajn elektronskog oglasa, osmišljavanje poruka, objava oglasa na najčitanijim internetskim portalima.

 

Ovaj projekt financira Europska unija.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o projektu, slobodno se obratite na e-mail: opcina@medulin.hr

 

Sadržaj objavljen na ovom linku je isključiva odgovornost Općine Medulin i ne predstavlja nužno stav Europske unije.