LOGO saberi (1)

Saberi se

 

Na području cijele općine Medulin provodi se selektivno prikupljanje otpada. U svrhu adekvatnog odvajanja otpada neophodna je provedba kontinuiranih specijaliziranih edukacija i informativnih aktivnosti ciljanim skupinama.

 

Radi navedenog Općina Medulin je dana 05. ožujka 2018. god. prijavila projektni prijedlog pod nazivom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“, na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Prihvatljivi prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ su bili jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) sa više od 10.000 stanovnika. Obzirom da općina Medulin nema 10.000 stanovnika, sklopljen je ugovor o udruživanju sa Gradom Vodnjanom-Dignano za zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano. Nositelj projekta je Općina Medulin.

 

Dana 02. kolovoza 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“.

 

Projekt se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., „Zajedno do fondova EU“.

 

Ukupna vrijednost projekta je 583.243,51 kn i isto toliko iznose ukupni prihvatljivi troškovi. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 495.756,93 kn, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, te što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 06. lipnja 2018. godine do 06. veljače 2020. godine.

 

Opći cilj projekta je kroz izgradnju svijesti i razumijevanja svih skupina javnosti (od najmlađih do najstarijih) o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima, doprinijeti pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na nacionalnoj i europskoj razini.

 

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti podići razinu svijesti građana/ki općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti smanjenja nastanka otpada kao prvom i najprihvatljivijem načinu postupanja s otpadom,
 2. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti pridonijeti povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano,
 3. Provedbom informativno-edukativnih aktivnosti pridonijeti povećanju postotka odvojenog prikupljanja biootpada na području općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano,
 4. Podići razinu svijesti svih društvenih skupina s područja općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti ponovne uporabe otpada kao preduvjeta zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja.

 

Ciljane skupine su djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska od 7 do 14 godina), mladi (od 15 do 18 godina), odgojno-obrazovne institucije, edukatori (nastavnici/profesori u osnovnim školama, odgajatelji u vrtićima te udruge koje provode izobrazno-informativne aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom), žene, umirovljenici, turisti, milenijska generacija i poslovna javnost.

 

 

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su:

 • izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela letaka, vodiča/brošura i postava plakata,
 • emitiranje specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom, emitiranje radijskih spotova,
 • emitiranje specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom, emitiranje televizijskih spotova,
 • javne tribine, prezentacije s angažiranim stručnjacima na temu održivog gospodarenja otpadom, obilježavanje događaja koji se odnose na održivo gospodarenje otpadom,
 • radionice s ishodima učenjima, sadržajna priprema materijala kako bi se djeci i mladima što bolje približila tematika gospodarenja otpadom, organizacija natjecanja u školama, podjela prigodnih poklona za sudionike,
 • priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, kompletna produkcija predstave,
 • izrada idejnog rješenja, izrada sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, dizajn aplikacije i osnovni identitet, programiranje aplikacije koja će žiteljima omogućiti prijave nepropisnog odlaganja otpada i
 • dizajn elektronskog oglasa, osmišljavanje poruka, objava oglasa na najčitanijim internetskim portalima.

 

Ovaj projekt financira Europska unija.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o projektu, slobodno se obratite na e-mail: opcina@medulin.hr

 

Sadržaj objavljen na ovom linku je isključiva odgovornost Općine Medulin i ne predstavlja nužno stav Europske unije.

 

 

 

 

S ciljem ocjenjivanja informiranosti i relevantnosti sadržaja prenesenog putem aktivnosti u sklopu projekta o održivom gospodarenju otpadom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“, u prilogu se nalazi anonimna anketa koju možete popuniti i popunjenu dostaviti e-mailon na jasmina.ritosa@medulin.hr ili nenad.vojnic@medulin.hr.

Popunjenu anketu možete i dostaviti u Općinu Medulin, Centar 223, 52203 Medulin, u prijemni ured pisarnice, za vrijeme rada sa strankama.

 

PRILOG:

 

Video Galerija

Emisija OdvojiReciklirajStedi
25min

Spot RECIKLOMAN

Spot 01 RECIKLOMAN Opci Medulin Vodnjan
Spot 02 RECIKLOMAN
Spot 03 RECIKLOMAN Medulin animirani

Odvoji – recikliraj – štedi KVIZ

01 Odvoji recikliraj štedi kviz E01 16 05 2019
02 Odvoji recikliraj štedi kviz E02 18 05 2019
03 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
04 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
05 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
06 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
07 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
08 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
09 Odvoji recikliraj štedi kviz MEDULIN
10 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
11 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
12 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
13 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
14 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
15 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
16 MEDULIN KVIZ ODVOJI RECIKLIRAJ STEDI ZNAKOVNI
20
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36

Radio emisije