PROGRAMI JAVNIH POTREBA

Pozivi i objave iz programa javnih potreba


2901, 2016

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu

29.01.2016|

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na [...]

Arhiva dokumenata programa javnih potreba