PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zakon možete pogledati ovdje.

mr.sc. Jasmina Ritoša Benazić, dipl.oec.

 

Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin

 

tel.: 052/385-678
e-mail: jasmina.ritosa(at)medulin.hr

Općina Medulin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Medulin.

 

Zahtjev se predaje na obrascu kojeg možete preuzeti ovdje:

 

Ispunjeni obrazac možete :

  1. poslati mailom na adresu pisarnica@medulin.hr.
  2. poslati poštom na: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin
  3. osobno uručiti u psarnicu Općine Medulin

 

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) općine su dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. U skladu s navedenim, Općina Medulin provodi savjetovanja s javnošću preko svoje internetske stranice objavom nacrta akata odnosno drugih dokumenata, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići njihovim donošenjem te pozivom javnosti da dostave svoje prijedloge i mišljenja.

 

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja putem obrasca, objaviti će se izvješće sa prihvaćenim prijedlozima i primjedbama te sa odbijenim uz obrazloženje o ne prihvaćanju.

 

Uz svaki nacrt općeg akta odnosno drugog dokumenta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Popunjene obrasce je potrebno poslati na e-mail adresu naznačenu u obrascu.

Pozivi na savjetovanje s javnošću

2407, 2017

Poziv na savjetovanje s javnošću – Plan gospodarenja otpadom Općine Medulin za razdoblje 2017. – 2022. godine

24.07.2017|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.     U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za razdoblje 2017. -2022. godine. [...]

604, 2017

Poziv na javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Medulina

06.04.2017|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Medulina, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Medulin, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano i Općina Marčana. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem [...]

1103, 2016

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika

11.03.2016|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Općina Medulin otvara savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Etičkog kodeksa dužnosnika.   Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 11. ožujka 2016. do 12. travnja 2016. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti i poslati e-mailom obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, koji možete preuzeti klikom na donji obrazac. Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika  Obrazac [...]

1103, 2016

Poziv na savjetovanje s javnošću – prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Medulin

11.03.2016|Savjetovanje s javnošću|

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 11. ožujka 2016. do 12. travnja 2016. godine.   Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti i poslati e-mailom obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, koji možete preuzeti klikom na donji obrazac. Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Medulin Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika [...]

1202, 2016

Poziv na savjetovanje s javnošću – nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Medulin do 2020.

12.02.2016|Novosti i najave, Savjetovanje s javnošću|

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju strateškog razvojnog programa, putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta. U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Medulin za razdoblje od 2015.-2020. Strateški razvojni program važan je planski dokument Općine Medulin čiji [...]