Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

 

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.
Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

Općina Medulin je donijela Odluku o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije kojom se oslobađa korisnika na informaciju od obveze plaćanja naknade stvarnih matrijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 50,00 kn.

 

Odluka možete pročitati u prilogu. 

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zakon možete pogledati ovdje.

 

PRILOG:

 

mr.sc. Jasmina Ritoša Benazić, dipl.oec.

 

Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin

 

tel.: 052/385-676
e-mail: jasmina.ritosa(at)medulin.hr

Općina Medulin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Medulin.

 

Zahtjev se predaje na obrascu kojeg možete preuzeti ovdje:

 

Ispunjeni obrazac možete :

  1. poslati mailom na adresu pisarnica@medulin.hr.
  2. poslati poštom na: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin
  3. osobno uručiti u psarnicu Općine Medulin

 

Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: