Dječji vrtić Medulin na svojim službenim web stranicama objavio je Prijedlog liste reda prvenstva upisa djece u Dječji vrtić Medulin i stjecanje prava na sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 

Više informacija i listu možete pogledati na linku: http://www.dvmedulin.hr/dokumenti/upisi