Prezentacija Goran Buic i Ana ZuficDanas, 10. svibnja 2017. godine su načelnik Općine Medulin Goran Buić i predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin Ana Žufić prezentirali projekt uređenja Centra za mlade Općine Medulin.

 

 

Načelnik Goran Buić prije samog predstavljanja projekta istaknuo je da je ideja za projekt prepoznata još 2014. godine izradom strateškog dokumenta Lokalnog programa djelovanja za mlade Općine Medulin koji je na snazi do 2020. godine, a izglasalo ga je i Općinsko vijeće. Kao najvažniji dio projekta Centra za mlade načelnik je naglasio samu izradu projekta na kojem su sudjelovali isključivo mladi te nadodao da je projekt napravljen isključivo na temelju njihovih želja i potreba što je važan korak u kreiranju društvene uključenosti mladih.

 

 

Predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin Ana Žufić predstavila je idejno rješenje projekta Centra za mlade, a na samom početku istaknula je metodu na temelju koje je idejno rješenje i realizirano. Naime, Savjet mladih Općine Medulin u suradnji sa Općinom Medulin kreirao je upitnik za mlade koji je sadržavao pitanja vezana uz samu potrebu uređenja Centra, ali i sadržaje koje bi centar treba sadržavati, kao i aktivnosti i opremu. Odaziv mladih u ispunjavanju upitnika bio je iznimno velik, istaknula je predsjednica Savjeta, a čak 100% mladih koji su ispunili upitnik smatraju da im je Centar za mlade iznimno potreban. Savjet mladih je u pitanja upitnika ugradio i pitanja vezana uz uređenje interijera, opremu Centra za mlade, aktivnosti koje Centar treba provoditi kao i za što ga mladi žele koristiti. Tako su mladi Općine Medulin istaknuli da im je Centar za mlade potreban kao prostor za provođenje slobodnog vremena, druženje, ali i edukaciju te učenje. Mladi smatraju da bi centar trebao pružati mogućnost projekcije filmova, slušanja glazbe, razne društvene igre, malu knjižnicu, stolni nogomet, stolni tenis, playstation, ali i laptope za provođenje informatičkih radionica. Na temelju svega navedenoga Savjet mladih i Općina Medulin zatražili su izradu idejnog rješenja, koje je u konačnici izradio Alter lego studio d.o.o. ne temelju rezultata ankete, te uz redovite konzultacije sa Savjetom mladih istaknula je Ana Žufić.

 

 

Centar za mlade Općine Medulin nalaziti će se na placi u Medulinu, a sama lokacija ima poveznicu i sa revitalizacijom jezgre Medulina. Centar će se urediti na dvije etaže, pri čemu će se na prvoj etaži nalaziti dnevni boravak kao prostor za druženje, sa velikom televizijom za gledanje filmova ili prezentacija, zonu „sjedenja“, stolni nogomet, malu kuhinju, pikado i sanitarije. Gornja etaža predviđena je kao tzv. „mirna“ zona u kojoj bi se mogle provoditi edukacije i radionice, mala knjižnica, televizija za projekcije te stol sa računalima/laptopima koji je multifunkcionalan te se po potrebi pretvara u stol za stolni tenis. Na gornjoj etaži nalazi se i terasa na kojoj će mladi također moći provoditi slobodno vrijeme. Dizajnu interijera posvetila se posebna pažnja, obzirom da su i Općina Medulin i Savjet mladih istaknuli da ne žele opremiti klasičan prostor sa projektorom već prostor primjeren mladima. Tako je dizajn napravljen u vrlo modernom stilu, sa raznim bojama i multifukcionalnim zonama korištenja.

 

 

Načelnik Općine Medulin i predsjednica Savjeta mladih istaknuli su i da im je želja da prostor koriste i djeca kao i umirovljenici ukoliko budu imali potrebe ili želje za time, kao interpolacija generacija. Za sam kraj predstavljanja predsjednica Savjeta mladih Ana Žufić zahvalila se načelniku Goranu Buiću na podršci i pomoći u kreiranju projektnog rješenja, te naglasila da su mladi iznimno zadovoljni i ponosni na projekt uređenja Centra za mlade, te da je ovaj čin samo dokaz da Općina Medulin živi sa mladima i u skladu sa mladima. Načelnik Goran Buić istaknuo je da je Općina Medulin iznimno ponosna na aktivnost mladih u općini, ali i naglasio da će se doista truditi pratiti mlade u njihovim idejama i pružati im podršku za daljnji rad.

 

 

Konačno uređenje Centra za mlade planira se kroz 2 godine, a sa pripremom ostale dokumentacije Općina Medulin je već započela te planira svu dokumentaciju prikupiti kroz godinu dana obzirom da su imovinsko pravni odnosi dogovoreni.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN