Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke i mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu obavljanja poslova u turizmu. U prilogu se nalaze preporuke za rad hotela i iznajmljivača, marina i kampova, nacionalnim parkovima i turističkim agencijama. 

 

 

PRILOG: