LAGUR-a Istarska batana obavještava da je na mrežnim stranicama FLAG-a „Istarska batana“ objavljen FLAG-natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3.1.1.  Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda  iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a „Istarska batana“.

 

 

 

FLAG-natječaj otvoren je za podnošenje prijava projekata od dana 04.08.2020. a završava zaključno s 18.09.2020. godine.

 

 

 

Predmetni FLAG-natječaj biti će predstavljen potencijalnim nositeljima projekta ovog petka, 31.07.2020. godine u Medulinu, u Multimedijalnom centru „3MC“, na adresi Centar 58, s početkom u 18:00 sati.

 

 

 

FLAG-a „Istarska batana“