Fenoliga udruga u kulturi i JU Kamenjak pozivaju vas na predavanje Gorana Zgrablića “Putovanjem kvantnim pejzažima do efikasnije žetve sunčeve energije”

 

Predavanje će se održati u četvrtak 08. studenoga s početkom u 20:00 sati u Premanturi na placi, u “školi”. Ulaz je Slobodan

 

 

O predavanju:

Retinal je fotoosjetljiva molekula koju koriste mnoga živa bića za detekciju svjetlosti, a nalazi se i u ljudskom oku gdje pretvara svjetlost u električni signal koji potom putuje od oka do mozga. Smatra se da bi i retinal mogao biti srce budućih fotonaponskih ćelija koje ne bi bile bazirane na poluvodičkoj tehnologiji već bi ulogu pretvarača svjetlosti u električnu struju preuzele organske molekule koje je puno lakše i jeftinije proizvesti.

 

 

No, da bi takve ćelije izašle na tržište potrebno je prethodno shvatiti kako, koliko brzo i kamo rijeka energije „struji“ kroz retinal nakon što svjetlost pobudi elektrone na višu energetsku razinu. U ovom predavanju objasniti će se kako kombinacijom eksperimenta sa ultrabrzim laserskim sustavima i složenih kvantnih proračuna koji se vrte na superračunalima možemo mapirati kvantni pejzaž retinala, kako ga se može modificirati a sve s ciljem da se postigne što efikasnija žetva sunčeve energije.

 

 

FENOLIGA udruga u kulturi