U skladu sa člankom 58. stavak 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), pozivaju se porezni obveznici (trgovačka društva, ustanove, zadruge i ljekarne), sa sjedištem i/ili poslovnom jedinicom na području Općine Medulin, da prijave sve novonastale činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze (porez na tvrtku ili naziv), a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarske djelatnosti.

 

Podaci moraju sadržavati naziv obveznika, OIB te kontakt telefon.

 

Pozivaju se porezni obveznici da navedene podatke dostave putem niže navedenog obrasca.

 

Popunjeni obrazac i popratnu dokumentaciju (kopija zemljišno-knjižnog izvatka, kopija sudskog rješenja, ugovora i sl.) dostavite u pisarnicu Općine Medulin:

  • poštom na adresu Općina Medulin, Upravni odjel za proračun i financije, Centar 223, 52203 Medulin, ili
  • putem faxa: 052 / 385 660 ili
  • na mail adrese: opcina@medulin.hr ili pisarnica@medulin.hr

Obrazac za prijavu novonastalih činjenica :  OBRAZAC_OM4_Izjava_NKK_PKO_PNT