Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.  25/13, 85/15 i 69/22) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama, putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

 

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama.

 

Svrha donošenja ovog Akcijskog plana održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu SECAP) Općine Medulin dio je energetske i klimatske politike jedinice lokalne samouprave s ciljem energetske tranzicije u nisko ugljično društvo otporno na klimatsku krizu.

 

SECAP donosi dvije odvojene grupe mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama koje mogu biti i komplementarne.

 

Mjere ublažavanja klimatskih promjena smanjiti će emisiju CO2 u 2030. za najmanje 55% u odnosu na emisije u referentnoj godini, dok su mjere prilagodbe usmjerene na najugroženije sektore – Zdravlje, Turizam, Ribarstvo, Šume, Poljoprivreda, Vodoopskrba i Obalni pojas u kojima se manifestiraju klimatske prijetnje: toplinski val, porast temperature mora, šumski požar, suša i porast razine mora.

 

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail:

savjetovanje@medulin.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223.

 

 

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 16. listopada 2022. godine.

 

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

PRILOZI: