školaOdlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu za nabavu udžbenika za školsku godinu 2022./2023., sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. U skladu s navedenim u pedagoškoj 2022./2023. godini Općina Medulin sufinancirati će nabavku radnih bilježnica i školskog pribora.

 

 

Roditeljima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Medulin, Općina Medulin za predstojeću školsku 2022./2023. godinu sufinancirati će:

 

1. trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 600,00 kn za sve učenike 1. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova,

 

2.  trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

3. trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike svih razreda srednje škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

Sufinanciranje prilikom kupnje radnih bilježnica i školskog pribora za učenike svih razreda osnovne i srednje škole, moći će se ostvariti / iskoristiti i kod knjižara odnosno papirnica prilikom kupnje, uz dostavu obostrane preslike osobne iskaznice jednog od roditelja, potvrde o prebivalištu djeteta (izdane od MUP-a) ili preslike  osobne iskaznice djeteta, te u slučaju da dijete pohađa jednu od osnovnih ili srednjih škola na području Grada Pule, potvrde o upisu izdane od škole u koju je dijete upisano.

 

Pozivaju se poslovni subjekti (knjižare, papirnice i sl.) da potpisivanjem Izjave u prilogu prihvate uvjete, te se uključe u postupak sufinanciranja nabavke radnih bilježnica i školskog pribora. Molimo da se potpisana Izjava ovjerena pečatom dostavi na e-mail: nenad.vojnic@medulin.hr najkasnije do četvrtka 04.08.2022. godine.