LAG LOGOLokalna akcijska grupa „Južna Istra“  20. rujna 2019. godine objavila je svoj četvrti LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Južna Istra“ za razdoblje 2014.-2020: natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

 

Prijaviti se mogu svi nositelji malih poljoprivrednih gospodarstava (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Južna Istra“,  upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava a ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iznosi  od 2.000 eura do 7.999 eura.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na natječaju iznosi 2.020.896,00 HRK. Visina potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po projektu, uz intenzitet potpore do 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

 

 

Sve informacije o samom LAG-natječaju, uvjetima i načinu podnošenja prijave, kao i sva potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama LAG-a „Južna Istra“ www.lag-juznaistra.hr/natjecaji.

 

Rok za podnošenje prijava na Natječaj započinje teći 07. listopada 2019. godine i traje sve do 10. studenog 2019. godine.

 

Za sve zainteresirane djelatnici LAG-a „Južna Istra“ održati će informativne radionice na kojima će se predstaviti svi detalji vezani uz natječaj te pružiti savjeti za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta. Točan raspored radionica biti će objavljen naknadno.

 

Za sve upite i dodatne informacije stojimo na raspolaganju na telefon: 052/512-408 ili putem maila: lag.juzna.istra@gmail.com

 

 

Predstavljanje programa i sve potrebne informacije za prijavu na natječaj možete dobiti u  Općini Medulin u srijedu 02. listopada 2019. godine s početkom u 18:30 u prostoru 3MC-a, Centar 223, Medulin.