Pozivaju se porezni obveznici (trgovačka društva, ustanove, zadruge i ljekarne), sa sjedištem i/ili poslovnom jedinicom na području Općine Medulin, da prijave sve novonastale činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze (porez na tvrtku ili naziv), a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarske djelatnosti.

Detalje pročitajte klikom na link.