Ovim putem Vas obavještavamo da Općina Medulin ( dalje u tekstu: Naručitelj) planira započeti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za potrebe  provedbe projekta izgradnja biciklističke staze KAMIK – PREMANTURA  za predmet nabave – izrada  projektne dokumentacije.

 

Temeljem članka 198. stavka 1. i 2. zakona o javnoj nabavi i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( narodne novine broj: 101/17, 144/20), naručitelj provodi analizu tržišta.

 

Prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja analize tržišta ( radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u privitku ove Obavijesti  naručitelj objavljuje zahtjeve vezane uz predmetnu nabavu.

 

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka nabave te izrade dokumentacije o nabavi, molimo vas da dostavite  primjedbe i prijedloge  zajedno s procijenjenom vrijednosti svih troškovničkih stavaka koristeći priloženi troškovnik najkasnije do 25. veljače 2022. godine   do 10,00 sati  na adresu elektroničke pošte: suzana.racanstern@medulin.hr s naznakom – analiza tržišta –  izrada projektne dokumentacije za biciklističku stazu KAMIK – PREMANTURA

 

Slobodni ste svoje upite/prijedloge/primjedbe/prijedloge na zahtjeve Naručitelja slati neograničeno do kraja navedenog roka.

 

Obzirom da se ova analiza provodi i radi utvrđivanja procijenjene vrijednosti ove nabave, molimo da ponudite cijenu sukladno priloženom troškovniku.

Naručitelj će pažljivo analizirati prikupljene ponude putem ove analize tržišta te temeljem svih dobivenih podataka sastaviti dokumentaciju o nabavi.

Prilikom  provođenja analize tržišta naručitelj će postupati na način da svojim postupcima ne narušava tržišno natjecanje niti krši načelna  zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Rezultati provedene analize tržišta ne obvezuju Naručitelja niti s njime stvara bilo kakav pravni posao ili odnos s gospodarskim subjektima koji su u istoj sudjelovali.

 

Naručitelj ovaj poziv dostavlja na adrese elektroničke pošte četiri gospodarska subjekta te ga istovremeno objavljuje na službenim stranicama naručitelja u cilju informiranja  i drugih eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata.

 

U privitku, kako je navedeno, dostavljamo projektni zadatak iz kojeg je vidljiv kontekst ove javne nabave i u kojem je sadržan i troškovnik.