DD       DDD

 

 

Općina Medulin započela je s provedbom projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima Općine Medulin“ iz programa „Energija i klimatske promjene“ koji se financira iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine.

 

Cilj Projekta povećanje je kapaciteta za proizvodnju solarne energije na području Općine Medulin što će se ostvariti realizacijom glavnih projektnih aktivnosti, odnosno instalacijom 7 fotonaponskih elektrana na krovovima objekata pročistača u Premanturi i Medulinu, poslovne zgrade na Kamiku, Vatrogasnog doma DVD-a, dječjeg vrtića u Pomeru, Osnovne škole i sportske dvorane u Medulinu. Navedenu glavnu projektu aktivnost pratit će i popratne aktivnosti kao što je organizacija i provedba radionica za širenje rezultata te razmjena znanja s inozemnim partnerima.

 

Rezultati Projekta su:

  • Povećani instalirani kapaciteti za korištenje solarne energije na području Općine Medulin
  • Ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje korištenja solarne energije na području Općine Medulin
  • Povećana suradnja između subjekata u državi korisnici i državama donatorima

 

Realizacija projekta omogućit će proizvodnju 234 kW iz energije sunca. Novoinstalirani kapaciteti Općine Medulin za korištenje energije iz obnovljivih izvora pridonijet će povećanju proizvodnje energije sunca za 330,42 MWh/god., dok će se godišnja emisija CO2 umanjiti za 52,41 t.

 

 

Razdoblje provedbe projekta:   23 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta:     408.109,80 EUR

Bespovratna sredstva:               346.893,33 EUR

 

[ENG]

“Increasing the capacity for solar energy production at public facilities in the Municipality of Medulin”

 

The Municipality of Medulin is implementing the project “Increasing the capacity for the production of solar energy on public facilities of the Municipality of Medulin” from the “Energy and climate change” Program, financed by the financial mechanism of the European Economic Area (EEA) for the period from 2014 to 2021.

The goal of the Project is to increase the capacity for solar energy production in the area of the Municipality of Medulin, which will be achieved by the implementation of the main project activities, i.e. the installation of 7 photovoltaic power plants on the roofs of the waste water tretment objects in Premantura and Medulin, the office building in Kamik, the fire station in Medulin, the kindergarten in Pomer, primary school and sports hall in Medulin. The aforementioned main project activity will be accompanied by activities such as the organization and implementation of workshops for the dissemination of results and the exchange of knowledge with foreign partners.

The implementation of the above project activities will achieve the following results:

  • Increased installed capacities for the use of solar energy in the Municipality of Medulin
  • Strengthened capacities for management and promotion of solar energy use in the Municipality of Medulin
  • Increased cooperation between entities in the beneficiary country and donor countries

The realization of the Project will enable the production of 234 kW from solar energy. The newly installed capacities of the Municipality of Medulin for the use of energy from renewable sources will contribute to an increasement in the production of solar energy by 330.42 MWh/year, while the annual CO2 emission will decrease by 52.41 t.

 

Project implementation period: 23 months

The total value of the project: 408,109.80 EUR

Grant: 346,893.33 EUR

 

ddd