Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je naputak o postupanju s gostima u slučaju sumnje na COVID-19, kojeg možete pogledati u prilogu ovog dopisa.

 

 

PRILOG:

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE