ZA WEB - knjižica projekata- SAMO NASLOVNICA -smanjenoPortfolio projekata je knjižica koju je izdala Općina Medulin, a sadrži oko stotinjak projekata koje je Općina Medulin započela, na  preko 200 stranica. Knjižicu su predstavili načelnik Općine Medulin Goran Buić te zamjenik načelnika Damir Demarin. Portfolio projekata Općine Medulin je sveobuhvatni dokument kompletne projektne dokumentacije koju posjeduje Općina Medulin. Načelnik Goran Buić istaknuo je da portfolio nije lista želja Općine Medulin već je riječ o listi konkretnih projekata na kojima stručne službe Općine Medulin i Albaneža kontinuirano rade.

 

 

Portfolio projekata tiskan je u 100 primjerka, a svaki projekt koji se nalazi unutar knjižice sadrži i informacije o statusu u kojem je projekt, opis projekta, kao i brojne vizualizacije. Sama knjižica podijeljena je u tri glavna poglavlja koja obuhvaćaju sva naselja Općine Medulin, a to su: projekti izgradnje i uređenja, kanalizacijska mreža i prometnice. Dio poglavlja o prometnicama još dodatno obuhvaća i biciklističke staze Općine Medulin. Poglavlje o projektima izgradnje i uređenja sadrži raznolike projekte poput projekta Crkve u Vinkuranu, dogradnja škole u Banjolama i Medulinu, projekt biciklističkih staza i brojnih drugih projekata. Poglavlje o kanalizacijskoj mreži sadrži faze izgradnje kanalizacije, a poglavlje o prometnicama sadrži prikaz prometnica na katastarskim i ortofoto podlogama, a može se i točno vidjeti pregled prometnica u svakom naselju.

 

 

Svaki od navedenih projekata već je započet te se nalazi u različitim fazama koje su navedene u knjižici, a financiranje projekata ovisiti će o dostupnim natječajima, javno-privatnom partnerstvu i proračunu Općine Medulin. Portfolio projekta Općine Medulin sadrži i mnogo projekata koje Općina Medulin još uvijek nije stigla prezentirati javnosti, a obzirom da će i digitalna verzija biti dostupna na službenim web stranicama Općine Medulin, mještani će napokon moći imati kompletan pregled projekata na kojima rade stručne službe Općine.

 

 

Općina Medulin planira svake najmanje dvije godine izdati nadopunjeno izdanje knjižice, te na taj način nastaviti kontinuirano pružati informacije o stanju projekata kako mještanima Općine Medulin tako i partnerima, Mjesnim odborima i stručnim službama Općine Medulin.

 

U PRILOGU SE NALAZI PDF VERZIJA – PORTFOLIO PROJEKATA OPĆINE MEDULIN

 

 

PRILOG: