Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 
Javni uvid u Prijedlog ID UPU KRASE provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 
Javno izlaganje o Prijedlogu ID UPU KRASE izvršiti će se dana 02.04.2019. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama 3MC-a, Centar 58, Medulin.

 

 

 

Dokument o javnoj raspravi pročitajte u prilogu.

 

 

PRILOG: