II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

 

 

Javni uvid u Prijedlog UPU CENTINERE MEDULIN provesti će se od dana 17.06.2019. godine do dana 24.06.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN izvršiti će se dana 18.06.2019. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama 3MC-a, Centar 58, Medulin.

 

 

Dokument o javnoj raspravi pročitajte u prilogu.

 

 

PRILOG: