Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Vinkuran.

 

Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 18. svibnja do 27. svibnja 2016. godine.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU Vinkuran izvršiti će se dana 24. svibnja 2016. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama stare Škole u Vinkuranu, na adresi Centar 3.

 

Dokument o predmetnoj Ponovnoj javnoj raspravi možete naći na u prilogu ovog teksta.