Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Premantura – zapad.

 

Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 18. svibnja do 27. svibnja 2016. godine.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU Premantura – zapad izvršiti će se dana 19. svibnja 2016. godine s početkom u 18.00 sati u društvenom domu Premantura – Javna ustanova Kamenjak, Selo 120.

 

Dokument o predmetnoj Ponovnoj javnoj raspravi možete naći u prilogu ovog teksta.