Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin

 

Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 24. svibnja do 01. lipnja 2016. godine.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin izvršiti će se dana 31. svibnja 2016. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 58, prizemlje (3mc)

 

Dokument o predmetnoj Ponovnoj javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.