Objavljen je ponovljeni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2017. godinu.

 

 

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Medulin u zatvorenoj omotnici uz naznaku
« ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».
Ponude se dostavljaju najkasnije do 10,00 sati 8.6.2017.godine.

 

 

Dokument možete naći u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

 

OPĆINA MEDULIN