Općina Medulin poništila je natječaj za zakup dva ugostiteljska objekta u Arheološkom parku Vižula, te će se raspisati novi, ponovljeni natječaj.

 

 

Općina Medulin