Općina Medulin je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Medulina, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Medulin, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano i Općina Marčana. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

 

 

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 29.03.2019. godine do 12.04.2019. godine.

 

 

 

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

 

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: savjetovanje@medulin.hr.

 

 

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest_Ponavljanje javne rasprave_Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupaMedulin

2. Prilog 3_JR_II

3. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi