medekoPoštovani mještani općine Medulin, obavještavamo vas će MED EKO SERVIS u listopadu 2021. započeti sa podjelom žutih spremnika za plastiku na vašu adresu.

 

Podjela spremnika počinje dana 4.10.2021. godine u naselju Pješčana Uvala, a odvijati će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

 

Tom ćete prilikom, uz potpisanu Izjavu, preuzeti sljedeće:

 

– spremnik od 240 l za otpadnu plastiku koji je obilježen barkodom;

 

Po okončanju podjele u Pješčanoj Uvali prelazi se na druga naselja prema planu: Vintijan – Vinkuran – Banjole – Volme – Premantura – Pomer – Medulin.

 

Datume prelaska u pojedina naselja ćemo objavljivati u javnim glasilima minimalno 2 dana prije početka podjele.

 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na lokaciji reciklažnog dvorišta Kamik 36 u Banjolama, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

 

MED EKO SERVIS D.O.O.