Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

 

 

 

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno od 11.05. do najduže 30.10.2020. godine.

 

 

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

 

 

Sredstva Otvorenog javnog poziva su namjenjena za:

  • obrazovanje u 2019. i 2020. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne   novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) i
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2019. i 2020. godini.

 

 

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
  • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna,
  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna,
  • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
  • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine,
  • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna i
  • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

 

 

Više informacija pročitajte na sljedećem linku:

https://www.mingo.hr/page/objava-otvorenog-javnog-poziva-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo-za-2020-godinu