studija -fotoJavna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za sustav vodoopskrbe i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda anglomeracije Pula Centar bila je otvorena od 27. prosinca 2018. godine do 28. siječnja 2019. godine, a Općina Medulin uputila je primjedbu na istu.

 

 

Primjedbe su upućene u cilju zaštite interesa Općine Medulin te obuhvaćaju mišljenja da predložena lokacija postrojenja za solarno sušenje mulja s toplinskim dogrijavanjem nije prihvatljiva na predloženoj lokaciji, te se predlaže izmještanje lokacije. Također, predlaže se da bi nova lokacija trebala predvidjeti količine i sa UPOV-a Marlera odnosno s uređaja sa područja općine Medulin. Traži se i isključivanje naselja Vintijan iz Studije obzirom da se naselje Vintijan  administrtivno nalazi u granicama općine Medulin te se obrađuje u kratkoričnom planu odvodnje kao sastavnog dijela Studije izvodljivosti za aglomeracije Medulin, Premantura i Banjole – I etapa.

 

 

Prilikom slanja primjedbi na javnu raspravu Općina Medulin naglasila je i da se mještani Općine Medulin od samog formiranja ŽCGO Kaštijun neovisno od provedenih studija i sanacija kontinuirano susreću s negativnim utjecajima Odlagališta. Općina je napomenula i da bi se izgradnjom dodatnih postrojenja za obradu otpada značajno povećala prisutnost neugodnih mirisa, loša kakvoća zraka te stvorio negativan utjecaj na turistički razvoj općine Medulin i kvalitetu života mještana.

 

 

U prilogu se nalazi dopis s primjedbama.

 

 

PRILOG: