stipendije 2Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2019./2020. godinu.

Rok za predaju je 14 dana od dana objave natječaja, odnosno do ponedjeljka 18.11.2019.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za učeničke/studentske stipendije 2019./2020. – ne otvaraj“

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći u prilogu i na oglasnoj ploči Općine Medulin.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na e-mail: gianni.buzleta@medulin.hr

PRILOG:

 

OPĆINA MEDULIN