natječaj udruge 2021.Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin, načelnik Općine Medulin raspisuje

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

na području Općine Medulin za 2021. godinu

Općina Medulin poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

 

 

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

  1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  2. KULTURA
  3. UDRUGE GRAĐANA

 

Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana, a završava 12. 3. 2021. godine.

 

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

 

 

 

OPĆINA MEDULIN