malin - webJavni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2019. godinu

 

 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin, načelnik Općine Medulin raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2019. godinu.

Općina Medulin poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

 

 

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:

 

  1. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
  2. IZDAVAČKA DJELATNOST
  3. KULTURA
  4. UDRUGE GRAĐANA

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana, a završava 8.3.2019. godine.

 

 

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća: