Komposter_350_l_1

 

Općina Medulin je nabavila 150 kompostera za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta na otvorenom, ukupne vrijednosti 57.187,50 kn s PDV-om.

 

Temeljem prijave na Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio Odluku kojom se Općini Medulin odobravaju sredstva u iznosu do 40% procijenjenih i opravdanih troškova nabave komunalne opreme.

 

Nabavljeni 350 litarski komposteri su pogodni za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Konstrukcija kompostera omogućava upotrebu tokom cijele godine. Montaža je jednostavna te za nju nije potreban alat. Posude kompostera omogućuju direktan kontakt sa zemljištem jer nemaju dno, a na taj način je omogućen pristup mikrooganizmima, crvima i sl. Na dvije suprotne strane kompostera, nalaze se vratašca koja podizanjem omogućuju vađenje komposta.

 

Kompostere je preuzelo komunalno poduzeće Med eko servis d.o.o. koje će organizirati njihovu podjelu.

 

 

Općina Medulin