image1U petak 18.11.2016. god u Multimedijalnom centru u Medulinu održana je javna prezentacija radova studenta sa Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba. Tema koju su studenti obrađivali i kreirali ideje bila je „Javni prostori jezgre Medulina i njihove ekstenzije“. Projekt je obuhvaćao i studente na razmijeni stoga je bio međunarodnog tipa, a kao rezultat osim same prezentacije izdana je i knjižica „Medulin Boogie-Woogie“ na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Viša stručna suradnica Općine Medulin Ana-Mari Počekaj kao moderator javne prezentacije pozdravila je sve prisutne te istaknula način na koji je započela suradnja Općine Medulin i Arhitektonskog fakulteta. Kao nekadašnja studentica navedenog fakulteta Počekaj je istaknula važnost suradnje jedinice lokalne samouprave i Fakulteta, ali i mogućnosti pružanja terenskog rada za studente kao primjera dobre prakse.

 

Načelnik Općine Medulin Goran Buić zahvalio se svim mještanima na dolasku te istaknuo važnost suradnje sa mladima, ali i mogućnosti koje iz te suradnje proizlaze. Naglasio je da je ova prezentacija isključivo kritički osvrt i ideja, a ne gotov projekt te kako su to samo smjernice za eventualni daljnji razvoj jezgre Medulina. Načelnik Goran Buić zahvalio se studentima i profesorima na odlično odrađenom poslu te prepustio riječ profesorima sa Fakulteta.

 

Jasenko Horvat i Tihomir Jukić profesori sa katedre Urbanizma Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba objasnili su važnost projekta i prakse za studente te se osvrnuli na stručni dio koji je projekt obuhvaćao te pružili svojevrsni uvod u prezentaciju studenata. Studenti Mario Grgurev i Marin Stojanović na samom početku prezentacije istaknuli su kako su na projektu radili sveukupno sedam studenata, no da će oni predstaviti osim svojih dijelova i njihove dijelove projekta. Studenti su prezentacijom obuhvatili i vizualizacije te su svoje ideje potkrijepili slikama, primjerima i praksom, a kao zaključak istaknuli su sve mogućnosti koje Medulin ima, a potrebno ih je samo iskoristiti.

 

Predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin Ana Žufić zahvalila se studentima na prezentaciji te pohvalila inicijativu Općine Medulin za suradnjom sa obrazovnim institucijama i mladim ljudima. Smatra da je ovakav vid suradnje potreban i studentima, ali i Općini Medulin koja dobiva priliku za novijim idejama mladih stručnjaka. Naglasila je kako će Savjet mladih poticati suradnje ovakvoga tipa te se zahvalila svim mještanima na dolasku, studentima i profesorima na iznimnom trudu te Općini Meduli i Načelniku Goranu Buiću na poticanju i prihvaćanju suradnje mladih i Fakulteta sa Općinom Medulin.

 

Viša stručna suradnica Ana-Mari Počekaj potaknula je sve prisutne na iskazivanje pozitivnih i konstruktivnih kritika te su mještani redom zadovoljni suradnjom predlagali mogućnosti provedbe ili prenamijene predloženog navodeći primjere s kojima se svakodnevno susreću. Potaknuti tematikom mještani su aktivno sudjelovali u raspravi razmjenjujući mišljenja sa svim prisutnima. Nakon kvalitetne i konstruktivne rasprave proizašao je zaključak da su ovakvi projekti potrebni, u suradnji sa lokanim stanovništvom pri poticanju razmišljanja o daljnjem razvoju Općine Medulin.

 

OPĆINA MEDULIN

 

 

PRILOG