IMG-61797a3947c909c758b8b89ec15db72c-VOve srijede 02. rujna održan je sastanak, sazvan povodom problematike rada ŽCGO Kaštijun,  s članovima mjesnih odbora s područja općine Medulin i članovima građanske inicijative „Čist zrak- duga ljubav“, svi su prisutni aklamacijom prihvatili  prijedlog Načelnika Općine Medulin Gorana Buića,  da se na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća donese odluka o daljnjim aktivnostima  koje će se poduzimati u svezi ŽCGO Kaštijun.  Vijeću će se predložiti donošenje odluke o pokretanju sudskih i upravnih postupaka i zatražiti  zatvaranje ŽCGO Kaštijun, dok se ne steknu uvjeti da isti radi sukladno izdanim dozvolama, te bez štetnih imisija za mještane koji žive i rade u njegovoj neposrednoj blizini.

 

 

 

U medulinskom  3MC-u održan je, na poziv Načelnika Općine Medulin Gorana Buića, sastanak  predstavnika vijeća mjesnih odbora i predstavnika  građanske inicijative „Čist zrak- duga ljubav“. Sastanku su prisustvovali i Zamjenik načelnika, Predsjednik općinskog vijeća te pročelnici upravnih odjela  općine Medulin.

 

 

 

Skup je otvorio Načelnik Općine Medulin, Goran Buić, naglašavajući da se održava 363 dan nakon donošenja rezolucije općinskog vijeća o Kaštijunu, te da  se zahvaljujući istoj i inicijativi „Čist zrak- duga ljubav“ i Bojanu Blagoniću, uspjelo nešto popraviti, ali stanje još uvijek nije zadovoljavajuće.

 

 

 

Bojan Blagonić pozdravio je  želju mjesnih odbora da se stanje na Kaštijunu popravi, što je vidljivo iz činjenice da su sastanku prisustvovali  gotovo svi članovi vijeća mjesnih odbora. U nastavku je održao prezentaciju o radu Centra, te prisutnima pojasnio tehnologiju  obrade i odlaganja otpada. Naglasio je  osnovne probleme s neugodnim mirisima koji se šire zbog  neadekvatnog otpada koji se deponira na metanogene plohe, nemogućnosti organizacije rada u pogonu koji bi trebao biti pod podtlakom, te gomilanje preko  10.000 bala  SRF-a, koji umjesto da se prodaje, kako je bilo planirano projektom, zbog nezadovoljavajućeg sastava nije moguće niti naći ponuđača  koji ga je spreman, uz znatnu novčanu naknadu, uporabiti na odgovarajući način.

 

 

 

Kao posljedica donijete rezolucije i rada  Građanske inicijative stanje u Centru je bolje nego prošle godine, u je  tijeku nabava folije za prekrivanje ploha, te postupak otplinjavanja i spaljivanje metana, a nabavljena su i ugrađena dva  dodatna  boksa radi produljenja vremena sušenja otpada te je postavljena mjerna stanica.

 

 

 

No i dalje se na odlagalište, suprotno okolišnoj dozvoli dio otpada odlaže van odlagališne plohe, s čime je upoznata i inspekcija, ali se  bez obzira na nalaz inspekcije nije ništa poduzelo.

 

 

 

Većina prisutnih složila se da smo ove sezone imali sreću u nesreći što je zbog epidemije korona virusa  sezona bila upola slabija te je količina otpada bila znatno manja, no bez obzira na to  neugodnog mirisa je bilo.

 

 

 

Mještani su i dalje zabrinuti za svoje zdravlje obzirom da nije poznata kemijska analiza lebdećih čestica čija je povećana razina zabilježena na Kaštijunu.

 

 

 

Ono što brine mještane su daljnji planovi Istarske županije i grada  Pule koji uz Kaštijun planiraju sušionicu mulja iz otpadnih voda, kompostanu, energanu, zbrinjavanje azbesta i dr. što će zasigurno rezultirati sve lošijim uvjetima života i rada  mještana općine Medulin, ali i okolnih naselja Grada Pule.

 

 

 

Zbog navedenog je općinski upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio izmjene prostornih planova uređenja Grada Pule i Istarske županije te pulskog GUP-a, na način da se svi  navedeni sadržaji izmjeste negdje drugdje u Županiji odnosno   Gradu Pula.

 

 

 

Da li su mještani Općine Medulin zaslužili da se neposredno u njihovom susjedstvu, uz rubove poljoprivrednih površina, uz naselja koji ljeti višestruko  uvećaju broj svojih stanovnika i posjetitelja, u blizini zaštićenog krajolika Gornjeg i Donjeg Kamenjaka, koncentriraju svi pogoni za obradu i zbrinjavanje otpada pitanja su koja su se postavljala i prije izgradnje  ŽCGO Kaštijun, kada su medulinci  upozoravali da lokacija  centra nije primjerena, da će centar smrdjeti, da će prometno biti problematičan dovoz otpada iz svih dijelova županije.

 

 

 

Sadašnje stanje pokazuje da  je bojazan bila opravdana i svi su suglasni da se neće dozvoliti gomilanje dodatnih pogona koji onečišćuju okoliš i ugrožavaju živote  naših mještana, a svakako će se od svih nadležnih institucija zatražiti   zatvaranje ŽCGO dok se njegovo poslovanje ne uskladi s izdanim dozvolama.

 

 

OPĆINA MEDULIN