Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17), članka 28. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ broj, 02/13, 2/18, 8/18), načelnik Općine Medulin dana 19.06.2020. godine donosi Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Glavica.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik Općine Medulin donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Glavica.

 

Odluke i postupak možete pročitati u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN