Načelnik Općine Medulin na temelju čl. 3. st.2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Medulin i članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin broj 2/13, 2/18, 8/18) donio je dana 8. kolovoza 2019. godine Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Medulin.

 

Tekst Odluke nalazi se u prilogu.

 

 

PRILOG:

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika

 

 

OPĆINA MEDULIN