Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu KLASA: 021-05/19-01/0002, URBROJ: 2168/02-02/3-19-42 od 04. travnja 2019. godine, na sjednici održanoj 31. svibnja 2019. godine donosijelo je Odluku o  odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019. – II. sjednica

 

 

Odluku možete pronaći u prilogu.

 

 

PRILOG: