Groblje u PremanturiMed eko servis d.o.o. kao Uprava groblja donosi Odluku o nužnim mjerama na grobljima.

 

Prilog:
Odluka o nužnim mjerama uprave groblja