Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ broj 2/2013) Općinsko vijeće Općine Medulin na 8.sjednici održanoj dana 31.siječnja 2018. godine, donijelo je Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin.

 

 

ODLUKU MOŽETE PROČITATI U PRILOGU.

 

 

PRILOG: