lg_13654_opcina_medulin_0U nastavku prenosimo očitovanje načelnika Općine Medulin Gorana Buića u vezi razrješenja Maje Šarić s mjesta ravnateljice Javne ustanove Kamenjak.

 

 

 

“Poštovani,

 

 

Potaknut učestalim objavljivanjem jednostranih iskaza  u svezi razrješenja  Maje Šarić u jednim dnevnim novinama, a osobito zbog objektivnog informiranja javnosti dostavljam Vam  svoje očitovanje u svezi navedenog:

 

 

Prije svega ističem  da se glede određenih segmenata poslovanja Javne ustanove Kamenjak provode policijski izvidi koji su sukladno Zakonu o kaznenom postupku tajni. S obzirom na navedeno, nisam u mogućnosti iznositi detalje o slučaju pa samim time niti o slučaju Maje Šarić.

 

 

Ono što u ovom trenutku mogu istaknuti jest da je Maja Šarić razriješena poštujući sve zakonske i druge propise te da su za razrješenje postojali  ozbiljni i opravdani razlozi.

 

 

Nije točno da sam Maji Šarić ponudio posao u Općini Medulin ako podnese ostavku s funkcije ravnateljice Javne ustanove Kamenjak.

 

 

Nisu mi poznati razlozi iznošenja brojnih neistina vezanih za mene pa o njima mogu tek nagađati. Međutim, budući da  Maja Šarić  svojim medijskim istupima čini veliku štetu mojoj časti i ugledu, o podnošenju eventualnih privatnih tužbi zbog klevete svakako ću se posavjetovati s mojim pravnim savjetnicima.

 

 

Naposlijetku, ističem da Matija Medica nije u sukobu interesa. Člankom 78. Zakona o lokalnim izborima taksativno su popisane funkcije koje su nespojive s članstvom u predstavničkim tijelima jedinice lokalne samouprave. Tako navedeni članak u stavku 37. propisuje da član predstavničkog tijela ne može biti član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu jedinice te ravnatelj ustanove kojoj je jedinica osnivač. S obzirom na to da Matija Medica ne obnaša niti jednu od citiranih funkcija, jasno proizlazi da on nije u sukobu interesa. Upravo iz ovog konkretnog napada na Matiju Medicu zorno se može prikazati kakvom se retorikom služi Maja Šarić. Naime, sama Maja Šarić se u svojem očitovanju upućenom Općini Medulin poziva na gore navedenu zakonsku odredbu. Međutim, odredbu ona svjesno pogrešno tumači, a sve kako bi bombastičnim naslovima diskreditirala druge u službi zaštite vlastitih interesa.”

 

 

Načelnik Općine Medulin Goran Buić, dipl. ing. MBA

 

 

Očitovanje načelnika Općine Medulin Gorana Buića možete pronaći i u prilogu.

 

 

PRILOG: