Obavještavamo kako je donesena odluka o obustavi prijema stranaka u komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Albanež d.o.o., Odluka stupa na snagu od utorka 10.11. do daljnjeg. Pojašnjavamo da se Odluka o obustavi prijema stranaka u Med eko servis d.o.o. odnosi isključivo na zgradu uprave u Pomeru, Pomer 1.

 

Reciklažno dvorište radi prema utvrđenom radnom vremenu te se odvoz otpada vrši prema postojećem rasporedu.

 

 

PRILOG:

 

 

Med eko servis d.o.o.