Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA.

 

Rezultate, odnosno Odluku o financiranju navedenog prioritetnog područja možete pronaći u prilogu.

 

PRILOG:

Odluka – potpore izdavanju knjiga u 2019.