Objavljena je prva izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“, Referentna oznaka: KK.03.2.2.05. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima.

 

 

 

Izmjenom Poziva se, između ostalog, početak zaprimanja projektnih prijedloga pomiče sa 30. ožujka 2020. na 29. svibnja 2020. godine, a krajnji rok zaprimanja odgađa za 15. rujna 2020. godine.

 

 

 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna alokacija Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK.

 

 

 

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 2.000.000,00 HRK.

 

 

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator” objavljen je na:

 

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=794c3479-6a76-40a0-bf6c-1da3a33ed8f8

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/integrator-2018/