Javna rasprava o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD, provesti će se od dana 07.06.2021. godine do dana 06.07.2021. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU PREMANTURA ZAPAD izvršiti će se dana 15.06.2021. godine s početkom u 17:00 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Live stream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr).

 

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

 

PRILOG: