Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 08.01.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG:

 

OPĆINA MEDULIN