Javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 24.12.2018. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.

 

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

 

 

PRILOG: