Objavljena je dopuna Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA.

 

Rezultate, odnosno dopunu Odluke o financiranju navedenog prioritetnog područja možete pronaći u prilogu.

 

PRILOG:

 

OPĆINA MEDULIN