Općina Medulin objavila je Oglas na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao te zamjenu duže odsutnih službenika za radna mjesta:

 

 

 

– Poslovi čiji se opseg privremeno povećao na određeno vrijeme od 6 mjeseci

 • SAVJETNIK-CA ZA IMOVINSKO PRAVE I KOMUNALNE DJELATNOSTI
  u Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje

– 1 izvršitelj/ica,

– stručno znanje: magistar ili stručni specijalist pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit,

poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook).

 

 

 

– Zamjena duže odsutnih službenika do povratka odsutnih službenika

 • VIŠI-A STRUČNI-A SURADNIK-CA ZA IZDAVANJE AKATA
  U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  – 1 izvršitelj/ica,
  – stručno znanje: magistar ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog, građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na         odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook).

 

 

 

 • REFERENT-ICA I – ADMINISTRATIVNI-A TAJNIK- CA
  U upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti
  – 1 izvršitelj/ica,
  –  stručno znanje: SSS ekonomskog, upravnog drugog odgovarajućeg smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu (MS Office, Outlook), poznavanje jednog svjetskog jezika.

 

 

 

PRILOG: