Medinfo-60-naslovnaNovi broj Glasnika Općine Medulin “Medinfo” možete preuzeti i pročitati u digitalnom obliku (PDF) klikom na ovaj link (http://medulin.hr/dokumenti2/glasnik-opcine-medulin/) i odabirom – Medinfo_60.

Glasnik je u tiskanom obliku dostupan po svim naseljima općine Medulin na uobičajenim punktovima te je u određenoj količini distribuiran i na kućne adrese.